Hvorfor gjør vi det?

Skrevet av Carl Kristian Johansen 01.01.2023

Eksportrettet virksomhet gjør markedet større for aktørene i norsk musikkliv, og er derfor avgjørende for at flere skal kunne leve av musikk. Gjennom å styrke bransjeleddene som kan realisere mer av det kommersielle potensialet i norsk musikk, bidrar vi til å styrke musikk som næring. En økende grad av industrialisering er en forutsetning dersom den norske musikknæringen skal bidra til den overordnede målsettingen om å øke fastlandseksporten.

Music Norway er en del av virkemiddelapparatet for internasjonalisering av norsk kunst og kultur, og skal bidra til å oppfylle målsettingen om at kulturuttrykk fra Norge har gjennomslag over hele verden. Arbeidet med å fremme betydningen av kunstnerisk frihet og ytringsfrihet på internasjonale arenaer inngår som en naturlig del av dette.