Tilgjengelighet

Tilgjengelighetserklæring for nettstedene musicnorway.no og stikk.no som begge driftes av Music Norway.

Alle skal ha like muligheter til å bruke våre nettsteder. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Music Norway skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-feil. Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle aktuelle bilder har alt-tagg.
 • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og tilstrebe null AAA-feil.


Status pr. 13.03.2023:

Accessibility stikk.no - 97%
How this site stacks up against the WCAG standard:

A-level 100/100
AA-level 100/100
AAA-level 91/100

Accessibility musicnorway.no - 84%
How your site stacks up against the WCAG standard:

A-level 100/100
AA-level 100/100
AAA-level 52/100

Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

Er det noe som ikke fungerer, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss gjerne en e-post på post@musicnorway.no