Veikart

Her finner du oversikt over de største eksportmarkedene for norsk musikkbransje.

Endringer skjer fort i musikkindustrien, så vi oppfordrer bransjen til å melde inn eventuelle feil eller mangler i veikartene.

Det har skjedd tildels store endringer i den internasjonale musikkbransjen i løpet av de siste årene særlig på grunn av Covid-19. Våre veikart er derfor for tiden ikke helt oppdaterte - vi vil gjøre en jobb med dette fremover.