Samarbeid, partnere og nettverk

Music Norway er til for det internasjonalt orienterte musikklivet i hele landet, og samarbeider med mange organisasjoner i musikk- og kulturfeltet, blant annet gjennom Musikkindustriens næringsråd og nettverket Norwegian Arts Abroad. Gjennom nettverket NOMEX samarbeider vi med de nordiske eksportkontorene for musikk. Vi søker også å samarbeide med og komplementere andre aktører i virkemiddelapparatet, med mål om best mulig ressursutnyttelse. Music Norway er Utenriksdepartementets rådgiver på musikkområdet.