Kraftig fall i eksportinntektene gir store ringvirkninger

Skrevet av Carl Kristian Johansen 14.12.2021

Honorarinntektene fra konserter i utlandet falt fra 168 millioner kroner til 30 millioner kroner i 2020. Det er en nedgang på 138 millioner kroner og betyr at fallet er på hele 82% i 2020.

Det kommer etter at honorarinntektene fra konserter i utlandet har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 4% i perioden 2012 til 2019. Tallene kommer frem av rapporten Kunst i tall som Rambøll har laget for Kulturrådet.

De samlede inntektene til musikkbransjen i Norge fra utlandet er beregnet til å ha utgjort 255 millioner kroner i 2020. Det er 134 millioner kroner mindre enn i 2019.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, sier tallene viser at dette er kritisk for musikkeksportørene.

- Fallet i eksportinntektene gir store ringvirkninger, ikke bare umiddelbart, men over lang tid. Investeringen fra i går er tapt, inntektene nå er tapt og fremtidige rettighetsinntekter for offentlig fremføring har gått tapt. Jeg tror vi må ta inn over oss hvilke konsekvenser disse restriksjonene og avlysningen gir for en hel generasjon av utøvere og de som jobber med å lansere talentene våre internasjonalt.

Nedgang i honorarinntekter utland 2020:

138 millioner kroner

Kilde: Rambøll

Total eksportnedgang 2020:

134 millioner kroner

Kilde: Rambøll

Nedgang for musikkbransjen 2020:

1,7 milliarder kroner

Kilde: Rambøll

Sammen med honorarinntektene nevnt over inkluderer de samlede eksportinntektene innspilt musikk, og opphavsrettslige inntekter. Eksportinntekter fra innspilt musikk er ned 13% fra 123 millioner kroner i 2019 til 107 millioner kroner i 2020, mens de opphavsrettslige inntektene er opp 20%, fra 98 millioner kroner i 2019 til 118 millioner kroner i 2020.

- De opphavsrettslige inntektene vil også falle fremover i tid. Jeg registrerer at kulturministeren har sett de særskilte utfordringene for eksportaktørene. Vi krysser fingrene for at de ekstraordinære midlene som nå kommer på plass kommer raskt og effektivt ut til denne gruppen. Jeg understreker igjen at det ikke er kompensert for tap av internasjonale inntekter, og vi vet at dette er inntekter som sysselsetter mange innen management, forlag og uavhengige plateselskaper, sier Synnes Finnskog.

Av de samlede inntektene fra utlandet har honorarer knyttet til konsertvirksomhet utgjort den største andelen i perioden 2012–2019. I 2019 utgjorde disse inntektene 50 prosent av de samlede inntektene fra utlandet, mens de i 2020 utgjorde bare 12 prosent.

De samlede inntektene fra salg av innspilt musikk, salg av billetter til konserter, opphavsrettslige inntekter og eksport var 3,562 milliarder kroner i 2020. Det er 1,732 milliarder kroner mindre enn i 2019 og tilsvarer en reduksjon i inntektene på 33 %. Fra 2012 til 2019 har de samlede inntektene i snitt økt med 5 prosent årlig, men i 2020 faller de altså kraftig som følge av koronapandemien, heter det i Rambøll-rapporten.

Les rapporten HER.