Urolig for langtidseffekten av avlysningene for eksportbransjen

Music Norway sendt tre konkrete forslag til Kulturdepartementet som kan gjøre det enklere for eksportrettet bransje å planlegge for fremtiden.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 13.01.2022

Kathrine Synnes Finnskog4
Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Internasjonale konserter og turneer som ikke har latt seg gjennomføre på grunn av nedstengninger og avlysninger, har gitt artister, opphavere, og bransjeleddet store inntektstap. Estimert fra Rambøll sine 2019 tall, vet vi at bortfallet i inntekter fra 2020 er om lag 138 millioner kroner, eller 82%.

Honorar utland 2019:

168 millioner kroner

Kilde: Rambøll

Honorar utland 2020:

30 millioner kroner

Kilde: Rambøll

Rett før jul leverte Music Norway et brev til Kulturdepartementet, der det ble uttrykt bekymring for ringvirkningene og langtidseffekten pandemien har for eksportfeltet. Nå er det høyere kostnader for å reise og flere har tæret på oppsparte reserver som overlevelsesstrategi, og med et vedvarende inntektstap vil internasjonal virksomhet bli vanskeligere og vanskeligere å gjennomføre.

- Resultatet er mindre investeringer i norske innspillinger, i turneer, i studioleie, i promotering, markedsføring – til alle ledd som er sysselsatt og mottar honorar som er generert av at artistene har internasjonale oppdrag. Bortfall av inntekter vil også bidra til redusert evne til å øke publikumspotensialet i andre markeder. For å få finansiert en internasjonal lansering vet vi at flere nå sper på inntektene gjennom salg av rettigheter. Med andre ord så risikerer vi at det vi har bygget opp de siste 10 årene kan bli rasert, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

I sitt innspill basert på en høringsrunde i regi av Kulturdepartementet fredag 7. januar har Music Norway gjentatt tre konkrete forslag som kan sikre treffsikre ordninger og gi bedre forutsigbarhet og dermed gjør det enklere for eksportrettet bransje å planlegge for fremtiden:

  1. underskuddsgaranti for utenlandsturneer
  2. reisetilskuddsordningen til konserter i utlandet styrkes
  3. Kickstart-ordningen hos Music Norway videreføres og styrkes

Les notatet i sin helhet HER

- Vi anbefaler, og bidrar gjerne, til at det utarbeides retningslinjer og en søkbar ordning for å særlig nå disse aktørene. Alle som søker tilskudd hos oss for å satse internasjonalt må levere på en rekke kriterier som bekreftede oppdrag og dokumenterte partnere og etterspørsel. Vi har gode forutsetninger for å forstå både søkerne og behovet, og vil prioritere at nye midler blir reinvestert i internasjonal aktivitet som gir fremtidige inntekter, sier Synnes Finnskog.

Music Norway venter nå en tilbakemelding på disse tre konkrete forslagene.

- Vi ønsker også en bedre forklaring på hvorfor det ikke kan lages en egen statlig kompensasjonsordning for tap av inntekter internasjonalt, sier Synnes Finnskog.

Sist, men ikke minst etterlyser hun en plan for hvordan de 100 millionene til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022 skal disponeres.

- Disse pengene ble lovet rett før jul, og det er naturlig å tenke at dette sees i sammenheng med en kompensasjonsordning for tapte inntekter internasjonalt, sier Synnes Finnskog.