Luft Recordings ønsker å starte et mentorprogram

Luft er et uavhengig plate- og managementselskap som forvalter alternativ populærmusikk i et internasjonalt musikkmarked. De leverer tjenester som skal sikre langsiktige og levedyktige artistkarrierer og har nå fått tilskudd av Kickstart 21.

Skrevet av Kristiane Lunde 16.06.2021

Andrew Baardsen
Andrew Baardsen (Photo: Julie Lauritzen)

Luft Recordings har benyttet den siste tiden til å utvikle videre internasjonale relasjoner og nettverk som de hadde stiftet før pandemien. Ønsket er at Luft og deres samarbeidspartnere kan sette sammen sine nettverk og skape et bredt mentorprogram som kan gagne Luft og Luft sine artister. Dette ønsker de for å kunne øke generell kompetanse, øke verdien til aktivitetene i prosjektperioden og ikke minst for å kunne bygge nye nettverk og relasjoner.

- På bakgrunn av tidligere bransjereiser har vi under pandemien fått nye internasjonale samarbeidspartnere. Her har vi har utformet gode arbeidsrelasjoner, solide vennskap og felles mål, forteller Andrew Baardsen i Luft Recordings.

- Da Luft er et lite kontor som pr dags dato er basert i Oslomarka (!) trenger vi å være bevisst på å hele tiden være i interaksjon med den internasjonale bransjen og klare å kommunisere arbeidet vi gjør. Derfor går vi sammen med partnerne våre ved å utforme et felles mentorskapsprogram og koble oss på nye mentorer basert på våre kombinerte nettverk, sier Baardsen.

- Poenget med å gå sammen med partnerne våre er at vi får tilgang til et mye rikere nettverk enn om vi hadde gjort det alene. Slik kan vi få nye nettverk og hekte oss på nye mentorer som skal øremerket gange Luft og Luft sine artister, avslutter Baardsen.

Luft Recordings er et av seks prosjekter som har mottatt tilskudd fra Music Norway sin nye tilskuddsordning Kickstart. Kickstart 21 ble opprettet i kjølvannet av pandemien som en ny, midlertidig tilskuddsordning for prosjekter som skal stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid.

Andre tildelinger i Kickstart 21:

  • Vilde Tuvs Tjenester
  • sabMusic
  • KREAM Music AS
  • Kiss the Frog
  • GEMS