Norsk urfremføring i Paris

Komponist Kristine Tjøgersen tar med seg scenograf Maja Nilsen til Paris for urfremføring av scenekunstverket BOWER.

Skrevet av Kristiane Lunde 03.11.2021

Kristine tjgersen fredericboudin 2
Kristine Tjøgersen (foto: Frederic Boudin)

Kristine Tjøgersen en komponist med spesiell interesse for samspillet mellom det visuelle og det auditive. I 2019 var hun deltaker i Music Norway sitt KUPP-program for unge komponister, og i 2020 mottok hun den prestisjetunge Arne Nordheims komponistpris samt Pauline Hall-prisen for orkesterstykket Bioluminescence.

BOWER vil bli et tverrfaglig og nyskapende scenekunstverk, med aktører fra Norge og Frankrike. Verket har fått tilskudd fra Music Norway og med på prosjektet er også billedkunstner, scenograf og kostymedesigner Maja Nilsen og den franske koreografen og arkitekten Julie Desprairies, professor ved Paris-Malaquais School of Architecture.

Stykket, BOWER, er inspirert av bowerbirds (gartnere eller løvhyttefugler) og deres unike spillplass- konstruksjoner. I dette stykket skal scenerommet bli omvandlet til et «bower», et tilholdssted for både utøvere og publikum.

- BOWER blir et stykke hvor publikum og utøvere kan betrakte seg selv gjennom fuglenes blikk. Siden stykket skal vises både for barn og voksne, ønsker vi å lage noe som både tar barns fantasi på alvor, og samtidig får voksne til å undres. Gjennom tett tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere fra forskjellige disipliner og land, ønsker vi å skape et unikt verk som vil resultere i en opplevelse som berører. Vi ønsker å utforme et sted som publikum kan fascineres av og føle de er en del av, forteller Tjøgersen.

- Et overordnet kunstnerisk mål for verket er at de forskjellige elementene ikke skal kunne skilles fra hverandre. Det vil bli en utprøving av nye uttrykksformer hvor billedkunstneren, koreografen, de utøvende musikerne og komponisten bygger en felles spillplass. Eksempel på dette er hvordan scenografien og kostymene får visuelle og lydlige kvaliteter som kan brukes av komponisten i komponeringen og deretter formes ytterligere av koreografen. Og via musikernes utførelse av bevegelsene og musikken vil det oppstå en symbiose der alt er avhengig av hverandre og henger sammen i en større enhet. Alle de involverte blir en del av tilblivelsesprosessen og sammen skal vi skape en scenekunst- forestilling hvor de visuelle elementene setter premissene for utviklingen av det musikalske, og hvor det performative og absurde møter det lyriske og eksistensielle. Transformasjon idet de ulike elementer møtes, vil danne helt nye konstellasjoner av en ubestemt «natur», en prosess av konstant forandring som alltid stiller spørsmål, avslutter Tjøgersen.

Stykket vil bli urfremført i mars 2022 på UNESCO Creative Cities Program i Centre des Arts d’Enghien-les-Bains i Paris i mars 2022, og på Borealisfestivalen i Bergen.