Nytt eksportprogram for kreativ næring

Søk om deltagelse i Innovasjon Norge-programmet Kreativ teknologi ut i verden innen 31. mars.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 06.03.2023

Kreativ teknologi ut i verden er et toårig eksportprogram med mål om å styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft og bidra til økte eksportinntekter for Norge. Dette er sjette gang Innovasjon Norge gjennomfører et eget eksportprogram for kreativ næring på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Hvem kan søke?
Eksportprogrammet retter seg mot norske bedrifter som utvikler teknologiske løsninger og/eller digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

For å kvalifisere til programmet må du ha:

- teknologi som en grunnkomponent i forretningsmodellen

- et betydelig vekstpotensial og mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked

- et team med den nødvendige kompetansen til å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan

- økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre programmet og det omsøkte eksportprosjektet

Bedriftene som kvalifiserer seg blir en del av et program som skreddersys i samarbeid med de deltakende bedriftene. Det legges opp til et samlet markedsbesøk for de deltagende bedriftene i løpet av programperioden.

Bedriftene vil i tillegg motta tilskuddsmidler for å gjennomføre sitt omsøkte eksportprosjekt.

Bedriften må være registrert i Foretaksregisteret i Norge som et AS.

Les mer om programmet og søk på Innovasjon Norges sider innen 31. mars HER