Til den globale scenen via Ghana

Nora Mamdu reiser til Ghana for å bygge nettverk og delta på Afrochella Expo.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 22.12.2022

012022 Witre8018
Nora Mamdu reiser til Accra for å bygge nettverk i musikkbransjen (Foto: Guro Sommer)

Nora Mamdu er tidligere A&R i Universal Music, Masterclass-deltager og Endringsagent i Music Norway. I romjulen reiser Mamdu til hovedstaden Accra i Ghana for delta på Afrochella Expo, samt festivalene Afro Nation og Afrochella.

Formålet med reisen er å drive kartleggingsarbeid for Music Norway og se på mulighetene for å bygge nettverk lokalt i Ghana og med tilreisende bransje fra Afrika, USA og andre europeisk land.

- Det er et voksende marked på det afrikanske kontinentet og dette kan lede til internasjonalisering av afrikansk diaspora i Norge ved å knytte den opp til det globale musikkmarkedet, sier Mamdu.

- Musikk som automatisk blir en nisje i Norge fordi markedet er så lite er ikke nødvendigvis en nisje internasjonalt, så dette handler om å se på muligheten for å bygge nettverk opp mot en global scene, sier hun.

Dette er et ledd i Music Norways arbeid med å identifisere arenaer hvor norsk bransje kan reise for å bygge nettverk og kompetanse om hvordan man jobber mot forskjellige internasjonale markeder, men også finne kilder til gode samarbeidspartnere og produksjon av musikk.

Mamdu skal delta på festivalene Afrochella og Afro Nation og i tillegg Afrochella Expo, som er en konferanse med en serie med paneler, visninger, diskusjoner som skal utforske temaer knyttet til innovasjon og vekst på det afrikanske kontinentet. Samtidig trekker Mamdu fram at Vest-Afrika og Ghana er en hot spot for musikk med internasjonalt nedslagsfelt som har røtter i afrikanske sjangere.

Vekst på det afrikanske kontinentet:

I følge IFPIs Global Music Report opplevde Sub-Sahara Afrika en vekst på 9,6% i 2021, mens Nord-Afrika og Midt-Østen vokste med 22%, hovedsaklig på grunnlag av vekst i streaming.

Større brands som Apple, youtube, Spotify, og majorselskapene i platebransjen er til stede på festivalene i Ghana, som har blitt et samlingspunkt som trekker til seg tilreisende fra internasjonal musikkbransje.

- Gjennom å besøke Ghana i desember får man et godt utgangspunkt for å skape forbindelser med riktige folk fordi det kommer bransje fra hele verden. Vi har potensial til å delta på den globale scenen, men ofte er hindringen at man ender opp relativt alene siden det er små forhold her. Det kan være lettere å skape seg et marked fra Afrika enn fra Norge, og det kan være mer riktig å skape seg et nettverk på tvers av den afrikanske diasporaen, sier Mamdu.