Utlysning av Berlin-stipend «Residens i Residensen»

«Residens i Residensen» er et stipendprogram etablert i 2022 av Norges ambassade i Berlin og retter seg mot forskere fra alle fag, kuratorer og kunstnere m.fl.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 09.01.2023

Osloerstrasse
Osloer Strasse, Berlin (Foto: Clemens Bomsdorf)

Med programmet tilbys også i 2023 flere korte residensopphold i Tysklands hovedstad med sine mange universiteter, tenketanker, konsertsteder, litteraturinstitusjoner, museer og gallerier samt «biotoper» av kolleger og diskurser tilknyttet disse.

Oppholdets varighet kan være mellom fem og 15 dager. Det kan nå søkes løpende for opphold som avsluttes senest 1. desember 2023. Kandidater må være norske statsborgere eller bo i Norge.

Les mer om tidligere KUPP-deltager og Endringsagent som var i Berlin som utvalgt for «Residens i Residensen» i 2022:

«Residens i residensen» innebærer gratis losji i gjestebolig som tilhører ambassadens residens samt støtte til reisekostnader og et stipend for utgifter i Tyskland. Utover dette inviterer ambassaden i anledning oppholdet stipendmottaker og utvalgte relevante kontakter til et nettverksmøte i løpet av oppholdet.

Les mer om stipendets omfang og søk HER