Vil lage felles eksportplattform for kunstmusikken

De nordiske komponistforeningene vil utvikle eksportmuligheter under Nordic Music Days på Færøyene.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 31.08.2021

Siden 1888 har Nordisk komponistråd (Council of Nordic Composers) organisert festivalen Nordic Music Days på forskjellige steder i Norden.

Den årlige festivalen presenterer nordisk musikk og lyd, og har blitt en unik internasjonal plattform og møteplass for komponister, musikere og andre fagfolk som jobber innenfor kunstmusikkfeltet.

Nordisk komponistråd vil videreutvikle denne plattformen og vurdere organisasjonsstrukturen rundt Nordic Music Days.

De har invitert de nordiske musikkeksportkontorene til en konferanse for å se på fremtidige muligheter sammen.

- Vi tror at plattformen har et potensial for å styrke internasjonal utveksling mellom det nordiske kunstmusikkfeltet og utlandet, men vi vil gjerne involvere flere partnere i å diskutere, utvikle og realisere dette potensialet gjennom et felles samarbeid om å utvikle og organisere Nordic Music Days, sier Sunleif Rasmussen, president i Nordisk komponistråd.

Relevante metoder
Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog deltar på Nordic Music Days på Færøyene 1. – 3. september for å se etter synergier mellom komponistforeningene og eksportkontorene, og diskutere et potensielt samarbeid om festivalen og internasjonal utveksling av nordisk kunstmusikk:

- Vi ønsker å diskutere hvordan kan vi jobbe internasjonalt på en måte som er relevant for den nordiske samtidsmusikken, og det blir interessant å se på hvordan vi komplementere ressursene fra komponistforeningene og eksportkontorene i Norden. Vi er alle til stede under konferansen, så jeg gleder meg til gode diskusjoner og tror at vi både bør og kan samarbeide for å nå vår felles ambisjon for nordisk samtidsmusikk – i Norden og i verden, sier Synnes Finnskog.

Fra Norsk Komponistforening deltar styreleder Jørgen Karlstrøm, som ser frem til å møtes fysisk og starte en god dialog med eksportkontorene.

- Jeg opplever at når vi samarbeider godt så når vi også nye mål. Det er store ambisjoner i feltet og vi håper at nye ideer kan bidra til å både utvikle og sette i gang gode og relevante prosjekter som kan utløse mer aktivitet både i og utenfor Norden for våre medlemmer, sier Karlstrøm .