by:Larm 2022

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

by:Larm
By Larm 2021 International Lounge

Nordens viktigste showcasefestival.

Music Norway bidrar med vårt internasjonale nettverk og skaper møteplasser mellom norsk og internasjonal musikkbransje.

Programmet mottar tilskudd via Music Norways arrangørtilskudd.