Delta på Øya International 2023

Starter

Oslo, Norge

Øyafestivalen
OYA 22 Mixed Zone Onsdag 18 16 08 Foto Helge Brekke BR50384
Mixed Zone Øya International 2022 (Foto: Helge Brekke)

Nå har du mulighet til å bli med på vårt business-to-business-arrangement for profesjonelle aktører som jobber med norsk musikkeksport under Øyafestivalen i 2023. Sammen med festivalen inviterer vi inn noen av de viktigste døråpnerne til internasjonale markeder for at de skal bli kjent med musikklivet i Norge. - NY SØKNADSFRIST: 5. juni

Fakta / målgruppe

Når: 08. – 12. august 2023

Aktivitetstype: Internasjonal nettverksbygging.

Din målgruppe: Internasjonale agenter, A&Rs, promotører, bookere, pr og presse med hovedvekt innenfor populærmusikkfeltet.

Pris: NOK 750. Fakturering vil bli gjort ved godkjenning av søknad. OBS: Prisen kommer i tillegg til festivalbillett som må ordnes på egenhånd.

Øya International gir en unik mulighet til å møte noen av de beste internasjonale aktørene i musikkbransjen gjennom formelle og uformelle aktiviteter. Sammen håndplukker Øyafestivalen og Music Norway gjester fra våre internasjonale nettverk.

Vi håper i år å få inn viktige bransjeaktører fra USA, UK, Tyskland, Danmark, Sverige, India og Japan blant annet.

B2B speed meeting, Mixed Zone og meet&greet.

Et utvalg av de internasjonale delegatene blir plukket ut til å delta på speed meeting med den norske bransjen. Arrangementet er en obligatorisk del av Øya International for den norske bransjen, men på grunn av plassbegrensning tillates kun en person pr. selskap på dette arrangementet.

Tilgang til Mixed Zone, eget backstage område inne på festivalen, som blir tilrettelagt for nettverksbygging og møtevirksomhet. Her arrangeres også meet & greet en gang hver dag. Området er kun åpent for norsk og internasjonal musikkbransje, artister og presse. (Tilgang til området forutsetter festivalbillett).

Tentativt program

Nettverksprogrammet er satt sammen av formelle og uformelle arenaer, og gir deltagerne god tid til å bli kjent. Store deler av programmet er lagt opp til å foregå utenfor festivalens ordinære program. Hver dag arrangeres meet & greet i Tøyenparken. Samt at alle deltakere får tilgang til Mixed Zone der kan man ha formelle og uformelle møter i en hyggelig atmosfære.

Tirsdag: Meet & greet. Vi ønsker våre internasjonale gjester velkommen og tar dem med ut på Klubb Øya.

Onsdag: Speed meeting og lunsj. Presentér deg for internasjonale bransjeaktører på topp nivå. Speed meeting er obligatorisk, men det er begrenset med plasser og kun én fra hvert selskap får delta.

Torsdag: Nettverksarrangement med lunsj + Insiders guide. Vi cruiser Oslofjorden, leker, griller og bader på en av våre øyperler.

Fredag: Nettverksarrangement

Øya International er et samarbeidsprosjekt mellom Music Norway og Øyafestivalen. Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet og flere av Norges ambassader.

Søknadsfrist:

05.06.2023

Påmelding er bindende!

Hvem kan melde seg på

Det stilles krav til at du opererer som en profesjonell aktør innen norsk musikkeksport og at du forvalter andres rettigheter. Programmet retter seg hovedsakelig mot management og plateselskap, men kan også være relevant for andre aktører.

Norske artister, festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for deltakelse.

For å få best utbytte av programmet stilles det også krav til at du har billett til og deltar på Øyafestivalen da mye av nettverksprogrammet foregår inne på festivalområdet.

Da det er begrenset med plasser er det ikke sikkert vi kan tilby plass selv om du kvalifiserer til deltagelse. Music Norway vil i hvert enkelt tilfelle vurdere søknaden og om arrangementet er hensiktsmessig for søkeren. Selskap som representerer en større roster vil bli prioritert.

Hvordan melder jeg meg på?

Fyll ut søknadsskjema nederst på denne siden innen 5. juni 2023. Tilbakemelding vil bli gitt innen 10. juni.