Tyskland

Tyskland er ett av de viktigste eksportmarkedene for norsk musikkbransje. En rekke norske aktører har opplevd betydelig kunstnerisk og kommersiell suksess i Tyskland de siste 10-årene.

Berliner Dom (Foto: Carl Kristian Johansen)
Berliner Dom (Foto: Carl Kristian Johansen)

Det tyske markedet oppfattes som veldig åpent for norsk musikk og kulturuttrykk generelt. Tyskland representerer den største inntektskilden for rettighetshaverne i TONO om man ser bort fra Skandinavia. Statistikk fra Music Norways reisestøtteordning viser også at dette er det landet norske utøvere turnerer hyppigst.

Tyskland er det fjerde største markedet for innspilt musikk globalt og har et sterkt livemarked (IFPI). Om man ser på konsumentforbruk og reklameinntekter innenfor underholdning og mediasektoren antas Tyskland å forbli størst i verden etter USA, Kina og Japan (PWC’s 2013-2017 Global Entertainment and Media Outlook).

Tyskland er det fjerde rikeste landet i verden målt i nominell BNP. Landet er verdens nest største eksportør og den tredje største importøren. Musikkbransjen har tette forbindelser med nabolandene Østerrike og Sveits (populært kalt GAS-området) og suksess i Tyskland gir ofte ringvirkninger over landegrensene. Tyskland og Berlin er også tett på et raskt voksende polske markedet. Hovedstaden Berlin er blitt Europas nye entreprenør og start-up node og det skjer en rekke spennende utviklinger i skjæringspunktet mellom musikk/underholdning og teknologi.

 • NB! Dette veikartet kun en introduksjon til det tyske markedet. Det er ikke ment som en fasit på hvordan man slår igjennom. Veikartet gir heller ingen totaloversikt over alt som kan være relevant for deg og dine behov. Endringer skjer fort i musikkindustrien, så vi oppfordrer bransjen til å melde inn eventuelle mangler eller feil i veikartet.

  OBS! Det har vært store endringer i tysk plate- og forlagsbransje der flere A&Rs har byttet jobb. Les denne artikkelen (fra august 2018) om endringene.

  Media

  Medielandskapet i Tyskland er desentralisert som følge av delstatene. Det er viktig å sette av god tid til å gjøre promo da dette ofte må skje i flere ulike regioner for maksimalt gjennomslag. Grunnet floraen av ulike nasjonale og regionale medier anbefales det å knytte til seg et profesjonelt promobyrå i arbeidet (se eget punkt på promo).

 • Det eksisterer ikke en tilsvarende flora av nettbaserte musikkmagasiner og blogger som du finner i spesielt USA og England

  Mer sjangerspesifikke:

 • Musikkbransjemedier

  Live

 • De største agenturene

  De fleste av disse aktørene jobber tett med britiske agenter. I tillegg til dette arrangerer de noen av Tyskland (og Europas) største festivaler. FKP Scorpio med Folkert Koopmans i spissen er nå den største festivalarrangøren i Europa med en rekke europeiske navn i porteføljen (Hultsfred, Best Kept Secret, Southside, Hurricane, Greenfield Festival ++).

  Festivaler

 • Innspillt musikk

 • Bransje/networking

 • Promo/PR

 • Advokater & opphavsrett

 • Publishing & sync

 • Management

  Det tyske markedet er kjennetegnet av mange mindre selskaper som jobber innenfor management. Ofte kun en person slik som i Norge. Mange er aktører som tidligere har jobbet i major-plateselskapene og startet for seg selv etter innskrenkninger i plateselskapene de siste årene. Hvis det er større selskaper som gjør managament i Tyskland, gjør de ofte andre oppgaver for artisten i tillegg slik som presse/promo, booking osv. For norske selskaper som vil satse større mot Tyskland, kan det være bra å hyre en musikkonsulent som har oversikt over markedet og innsikt i kontraktforhandlinger, en label set-up som kan passe for din artist, etc. Men Music Norway ser det ikke som nødvendig å gjøre co-management avtaler for Tyskland.

  Her er en kort oversikt over et par aktive konsulenter som allerede har jobbet med norske klienter:

  Foreninger/organisasjoner

 • Checklist for Tyskland

 • Norske aktører

  Ettersom Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere er det en rekke statlige og private aktører til stede i landet. Her følger en oversikt over noe av de viktigste og mest relevante.

  - Ambassaden i Berlin. Omfattende arbeid på kulturfeltet med egen Presse, Kultur og Informasjonsavdeling. Sitter på omfattende kompetanse og nettverk. Jobber tett med Music Norway som bl.a. forvalter deres promostøtte til stedlige konserter. www.norwegen.no

  - Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland finnes her:www.norwegen.no/info/embassy.htm

  - Innovasjon Norge. Jobber foreløpig relativt lite med kreativ næring, men kan rådgi på områder som skatt/momsforhold i kontrakter, bedriftsforhold Norge-Tyskland etc. Kan også ta på seg konsulentoppdrag der enkelte henvendelser vil kunne kvalifisere for subsidiering. http://innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Tyskland

  - Norsk-Tysk Handelskammer/Deutsch-Norwegische Handelskammer. Jobber foreløpig lite med kreativ næring, men kan like fullt gi råd i sitasjoner som angår skatt/momsforhold i kontrakter, bedriftsforhold Norge-Tyskland etc. http://norwegen.ahk.de/no/