ATA-Carnet

Vi har i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce laget denne saken om ATA-Carnet.

Music Norway får stadig henvendelser knyttet til fortolling og ATA-carnet.

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 63 land.

Under forutsetning at varene skal returneres til Norge, kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter.

Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Man kan foreta inntil 10 reiser (tur/retur) med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet. Det går dog an å sende forespørsel om å bruke det på flere reiser enn 10.

Hensiktene og fordelene med carnet:

Ved å benytte ATA-carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer. Du slipper:

– Å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet– Å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet– Å deponere for toll og avgifter– Å bruke lang tid ved et tollsted

De fleste interessegrupper med nevneverdig mengde varer og utstyr, for eksempel instrumenter, sceneutstyr eller materiell til stands, kan reise på ATA-carnet. Dette er spesielt aktuelt for de som reiser med vareverdier for 40-50.000 kr. og oppover. Da det både blir lønnsomt og tidsbesparende å ha det på carnet fremfor å deponere på toll både i Norge og de landene man reiser til.

Les mer om ATA-Carnet, samt søknadsprosedyre her.

(Kilde: Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce/nfdr.no)