Endringsagentene 2019 - 2021

Starter  — Slutter

Endringsagentene

Endringsagentene er Music Norway sitt råd for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen.

EA
Endringsagentene 2020/2021

I en bransje som liker å se på seg selv som åpne og tilgjengelige er det fortsatt mangel på mangfold. I desember 2019 satte Music Norway ned en gruppe med oppdrag å utfordre oss til å jobbe med dette, både på vår egen arbeidsplass, i våre prosjekter og i musikkmiljøer der vi ferdes og møtes. Vi har fått jobbe sammen med et sterkt og kompetent team som nettopp vil bruke sin plass og sin stemme til å utfordre gamle strukturer og påvirke dagens beslutningstakere.

– Etter mye pizza og workshops (og en pandemi) så har teamet blitt våre Endringsagenter. De er vi stolte av og de vil vi herved presentere. De har åpnet døren til seg, så vi kan åpne dører for dem. Vi har definert oppdraget og etablert rådet, og nå håper vi en systematisk innsats over tid vil bidra til at vi når frem til flere og være en døråpner for mange

— Kathrine Synnes Finnskog

Våre endringsagenter

Roza
Yunus Daar
Yunus Daar. (Foto: Michael «akam1k3» Angeles)
Amira Ali
Mayoo manager
Johanna Alem
Kim Dürbeck
Samsaya
Saleh EA
Hamza Hirsi
Godfrey Manoharan

Rådet er sammensatt av aktører med flerkulturell bakgrunn i norsk musikkbransje, og med ulik kompetanse og erfaringer å dele. Rådet skal bidra til en generell bevisstgjøring rundt problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i norsk musikkbransje, i tillegg til å gi anbefalinger om tiltak som skaper en mer inkluderende bransje og slik bidra til at flere føler seg representert og respektert i musikkmiljøer som oppleves som lukket og begrensende.

– Rådet utvikler egne tiltak, bidrar inn i utvikling av eksisterende prosjekter og tilrettelegger så våre aktiviteter blir inkluderende og bygger ned hindringer for å delta i et musikkbransje som trenger et mangfold av kulturer, stemmer og ideer. Endringsagentene vil du møte i flere sammenhenger og ta gjerne kontakt med oss, med dem eller med andre du synes burde blir hørt og sett i norsk musikkbransje, sier Synnes Finnskog.

– Bli en døråpner du også!