Folkelarm 2021

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

Bransjetreff og showcasefestival i Oslo for folkemusikkfeltet. Besøksprogram med Norden som fokus.

Stampestuen
Global Music Match aktuelle Stampestuen spiller på Folkelarm 2021