Andre tilskuddsordninger

Det finnes en rekke ulike støtteordninger innen musikkfeltet. Her er noen viktige.

  • Ytterligere ordninger, samt søknadsfrister, finner du for eksempe i Nopa og MØST sine søknadskalendere, samt på legatsiden.no.