Andre tilskuddsordninger

Det finnes en rekke ulike støtteordninger innen musikkfeltet. Her er noen viktige.

  • Ytterligere ordninger, samt søknadsfrister, finner du for eksempel i Nopa og Musikkontoret sine søknadskalendere, samt på legatsiden.no.