Rapport Kickstart 21

Mottakere av Kickstart 2021 er forpliktet til å levere rapport etter prosjektets avslutning. Denne må sendes ferdig utfylt til Music Norway innen 2 måneder etter prosjektets avslutning. Rapporten skal være kort og informativ.