Hva er Music Norway?

Formål og mandat

Music Norway har følgende formål for sin virksomhet: (se vedtekter)

Music Norway vil sette ny standard for norsk musikkeksport, og vi legger følgende 3 prinsipper til grunn for strategi:

1. Utvikle og legge til rette for relevante eksportfremstøt og tilskuddsordninger, basert på det norske musikklivets definerte behov.

2. Etablere og vedlikeholde sterke internasjonale nettverk.

3. Bidra til økt markedskunnskap og forretningskompetanse i den norske musikknæringen.

Årlig retter MN fokus på miljø eller tiltak for fortjener oppmerksomhet. Music Norway har nå fokus på låtskrivere, komponister og produsenter, Music Norway setter søkelys på forlagsvirksomhet og kunstmusikkfeltet, og prioriterer eksportvirksomhet i 3 sentrale musikkmarkeder; USA, UK og Tyskland.

Music Norway samarbeider med en rekke bransjefestivaler i inn- og utland, sender norsk musikkliv ut og inviterer internasjonal musikkbransje inn. Vi tilrettelegger for møteplasser og partnerskap via besøksprogram og trademissions. Norske aktører kan søke MNs tilskuddsordninger, eller delta i program tilrettelagt for musikkeksportører.

Music Norway driftes av Kulturdepartementet, og mottar årlig et tilskudd over Statsbudsjettet. I tillegg forvalter MN midler fra Utenriksdepartementet fordelt på offentlige støtteordninger, og er rådgiver for UD på musikkfeltet.

Music Norway er medlem av NOMEX