Tildelinger tilskudd Kickstart21

Kickstart21 er en midlertidig tilskuddsordning som skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning av samfunnet etter covid-19. Tilskuddsmidler gis til prosjekter som stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid.
Målsetting er å øke interessen, etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt.

Totalt tildelt

7 069 000

På seks tildelingsrunder er det delt ut over 7 millioner i Kickstart midler

Totalt har ordningen hatt seks tildelingsrunder, og midler for over syv millioner er delt ut. Fagutvalget har behandlet 151 søknader og gitt tilslag på 76 søknader.

Tildelinger Kickstart21