Tildelinger tilskudd Kickstart21

Kickstart21 er en midlertidig tilskuddsordning som skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning av samfunnet etter covid-19. Tilskuddsmidler gis til prosjekter som stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid.
Målsetting er å øke interessen, etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt.

Tildelinger Kickstart21