Markedsføringstilskudd

Formålet er å øke etterspørsel, interesse og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper internasjonalt.

Neste frist:

01.06.2024

4 frister i året: 01.03 / 01.06 / 01.09 / 01.12

Ramme for ordningen:

5 millioner kroner årlig

Hvem kan søke?

Utøvere, artister, opphavere, komponister, låtskrivere og tekstforfattere, samt norske musikkselskaper som representerer disse eller deres verk. Søker må ha rettighetene til å lansere prosjektet/produktet internasjonalt Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge, og være registrert i foretaksregisteret.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Artist og produkt som skal markedsføres må kunne dokumentere norsk og/eller internasjonal medieinteresse og etterspørsel (salg, strømming eller radiospilling).

Hva kan man søke tilskudd til?

Kostnader i forbindelse med internasjonal markedsføring. I denne ordningen kreves det minst 50% i egeninvestering av de omsøkte postene. Egeninvesteringen må komme tydelig frem i budsjettet. For å tydeliggjøre hvilke kostnader man kan søke tilskudd til, har vi laget en oversiktlig budsjettmal som kan lastes ned.

Du kan søke i følgende kategori

  • Retningslinjer for Markedsføringstilskudd

  • Generelle retningslinjer