Markedsføringstilskudd

Formålet er å øke etterspørsel, interesse og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper internasjonalt.

4 frister:

01.mars 01.juni 01.sept. 01.des.

Innen kl. 24:00

Ramme for ordningen:

5 millioner

Hvem kan søke?

Utøvere, artister, opphavere, komponister, låtskrivere og tekstforfattere, samt norske musikkselskaper som representerer disse eller deres verk. Søker må ha rettighetene til å lansere prosjektet/produktet internasjonalt Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge, og være registrert i foretaksregisteret.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Artist og produkt som skal markedsføres må kunne dokumentere norsk og/eller internasjonal medieinteresse og etterspørsel (salg, strømming eller radiospilling).

Hva kan man søke tilskudd til?

Kostnader i forbindelse med internasjonal markedsføring.

Du kan søke i 2 ulike kategorier

  • Retningslinjer for Markedsføringstilskudd

  • Generelle retningslinjer