Møtevirksomhet

Denne ordningen er skreddersydd for møter med relevante internasjonale aktører som skal generere nye oppdrag eller avtaler.

Frokostmote eliasundal 14
neste frist:

15. hver måned

12 frister i året

Ramme for ordningen:

En million kroner årlig

Formålet er å øke etterspørsel, interesse og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper internasjonalt.

Hvem kan søke?

Utøvere, artister, opphavere, komponister, låtskrivere og tekstforfattere, samt norske musikkselskaper som representerer eller formidler disse eller deres verk. Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge, og være registrert i foretaksregisteret.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Hva kan man søke tilskudd til?

Denne ordningen er skreddersydd for møter med relevante internasjonale aktører som skal generere nye oppdrag eller avtaler.

Det kan søkes om tilskudd til reise- og overnattingsutgifter, samt deltakeravgift til viktige konferanser. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad, men søknadsbeløp kan ikke overstige kr. 20.000. Nedre grense er kr. 5.000.

Konkrete avtaler / bekreftelser må vedlegges søknaden. Bekreftelsene må inneholde tid/sted for møtet/møtene. I søknaden skal det opplyses om formålet med reisen, hvem som skal reise og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere. Ved deltakelse på bransjetreff kreves ikke komplett møteliste, men en oversikt over aktører man ønsker å møte. Det kan i utgangspunktet kun søkes om tilskudd til én representant fra samme selskap, men i helt spesielle tilfeller kan to personer vurderes. Dette krever imidlertid spesifikk argumentasjon.

Ordningen inkluderer ikke nettverksarenaer hvor Music Norway allerede har et tilbud (f.eks. stand eller tilrettelagt nettverksprogram).

Det kan ikke søkes tilskudd til:

  • Reiser med avreisedato før tilskuddsordningens søknadsfrist.
  • Kurs, studiereiser eller videreutdanning.
  • Konkurranser.
  • Honorarer eller diett.
  • Prosjektutvikling, produksjon, eller innspilling.
  • Reiser innad i landet der søker bor.
  • Utdannings/hospitantopphold.

Generelle retningslinjer