Åpent Hus 2022

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

Music Norway

Åpent hus er en seminarrekke med nyttig informasjon og inspirasjon for musikkbransjen. Gjennom 2022 inviterer Music Norway til seks arrangementer for å inspirere til nytenking i musikkbransjen.

Åpent Hus Fremtidsutsikter
Åpent Hus Fremtidsutsikter 2021