Reeperbahn 2021

Starter  — Slutter

Hamburg, Tyskland

Reeperbahn Festival

Reeperbahn Festival har siden den første utgaven i 2006 vokst fram til å bli en av de ledende showcasefestivalene og møteplassene for musikkbransjen i Europa, hvor norske artister og bransjeaktører har hatt sterk tilstedeværelse gjennom flere år.

Music Norway vil gjennom 2021 gjøre en rekke samarbeidsprosjekter med Reeperbahn. Blant annet vil det arrangeres en rekke spennende trade missions digitalt, for å besøke noen av verdens mest spennende musikkmarkeder, i regi av Reeperbahn Festival International.

Reeperbahn festival er planlagt gjennomført 22. - 25. september i år. Søknadsfrist for band som ønsker å spille på festivalen i Hamburg er 23. juli 2021.

RBH 21

Dra på trademission med Reeperbahn og musikkbransje fra hele Europa

Som en del av Reeperbahn Festival International inviterer tysklands største musikkbransjefestival nå med seg musikkbransje fra Norge og resten av Europa til å delta på internasjonale digitale musikkbransje event i Kina, USA og Afrika. Dette gir deg en unik mulighet til å knytte deg opp mot internasjonal musikkbransje. Arrangementer i Los Angeles, USA, og Dar es Salaam, Tanzania planlegges til høsten.

Reeperbahn følger nøye med på utviklingen av den pågående pandemien og vil vurdere mulighet for fysisk tilstedeværelse i Hamburg for selskapene som får tilbudet hvis situasjonen skulle tilsi det.

Reeperbahn Festival International er støttet av the Federal Foreign Office of Germany.

Mer informasjon om Reeperbahn Festival International sine arrangement og påmeldingsmuligheter finner du her.

Spørsmål om program og deltakelse stilles til Patrick Daniel international@reeperbahnfestival.com som koordinerer alle Reeperbahns internasjonale arrangement.