English

Music Norway is the Norwegian music industry's new export facilitator and promotional organisation.

Norsk

Music Norway er et sentrum for norsk musikkeksport. Det er vårt mandat. Vi vil sette en ny standard for norsk musikkeksport.