Endringsagentene 2022

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

Endringsagentene

Endringsagentene er et prosjekt som ble stiftet i 2019 for å øke det flerkulturelle mangfoldet i musikkbransjen og har som mål å få flere stemmer inn i en musikkbransje som kan oppleves som lukket.

EA 2

Programmet er sammensatt av aktører med flerkulturell bakgrunn i norsk musikkbransje, og med ulik kompetanse og erfaringer å dele. Rådet skal bidra til en generell bevisstgjøring rundt problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i norsk musikkbransje, i tillegg til å gi anbefalinger om tiltak som skaper en mer inkluderende bransje og slik bidra til at flere føler seg representert og respektert i musikkmiljøer som oppleves som lukket og begrensende.

Gjennom fagsamlinger i 2022/2023 vil deltakerne tilegne seg relevant kompetanse for å kunne utforske hvordan norsk musikkbransje kan bli mer inkluderende og mangfoldig, og videre påvirke dagens beslutningstakere. I tillegg til generell bevisstgjøring, så vil endringsagentene kunne utvikle egne tiltak for å få bransjen på riktig spor mot en mer inkluderende bransje.

- Det har vært utrolig gøy å se hvor mange som søkte om å få bli med på Endringsagentene, det sier noe om jobben vi har å gjøre for å bli enda mer inkluderende, og betydningen Endringsagentene har for bransjen vår. Dette har også gjort utvalgsprosessen mer utfordrende, og har endt opp med å velge ut denne gjengen som vi mener vil kunne utfylle hverandre på en god måte, ikke bare faglig, men også geografisk sett. Vi har masse mer å lære og få gjort, og vi i Music Norway gleder oss til å se hva denne gjengen skal få til

— Roza Aghili Taslimi