Musikk Ut i Verden 2020- 2022

Starter  — Slutter

Norge, Norge

Innovasjon Norge

"Musikk ut i verden" skal bidra med kapital og kompetanse til forlag og management for produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Programmet tilbyr også en arena for kompetansedeling.

MUV oppstart bilde

Hva er Musikk ut i verden?

Et eksportprogram for å styrke de deltakende bedriftenes internasjonale konkurransekraft, bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter, og at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner.

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som er i en vekstfase, og tilbyr kapital og kompetanse i en tidsavgrenset periode.

Musikk ut i verden er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Music Norway. Dette er det fjerde eksportprogrammet for kulturell og kreativ næring, og bygger videre på erfaringene fra programmene for dataspill, arkitektur og litteratur.

Hvem kan søke?

Musikk ut i verden retter seg mot forlag og management for skapende produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Med skapende produsenter og låtskrivere menes leddet som i hovedsak skaper tekst og/eller musikalske komposisjoner for andre utøvende artister.

For å kvalifisere til Musikk ut i verden må du oppfylle følgende kriterier:

 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekter gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som har den nødvendige kompetansen for å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan.
 • Kunne stille med minimum 25 prosent egenfinansiering, som betyr at inntil 75 prosent av kostnadene vil kunne støttes.

Bedriften som søker, må være registrert i Foretaksregisteret i Norge som et AS og ikke ha betalingsanmerkninger. Bedriften skal i hovedsak representere norske opphavere og norsk repertoar.

Hva kan vi finansiere?

Tilskuddsmidlene skal hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig kompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. Beløpet er begrenset opptil 800 000 kroner. Kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Hva vektlegger vi?

 • Potensialet for økt verdiskaping i Norge, gjennom flere arbeidsplasser og økt omsetning
 • Gjennomtenkte og realistiske planer og budsjetter
 • Sammensetningen av bedriftens team når det gjelder kompetanse, gjennomføringsevne og tidligere resultater
 • Eksterne samarbeidspartnere som bidrar inn med kompetanse og/eller kapital
 • Bedriftens konkurranseevne

Det vil i tillegg vektlegges om bedriftens deltakelse i programmet vil bidra til å utløse verdiskapende aktiviteter, som ellers ikke ville blitt gjennomført.

Vi forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Kontaktpersoner