Master 2021/2022

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

Musikkontorene i Norge

Master er et kompetanseprogram (1 år) som skal sikre rekruttering av yngre bransjetalenter med internasjonale vekstambisjoner. I tillegg til 5 faglige samlinger i innland/utland får hver programdeltaker tilbud om mentor veiledning.

Programmet har som mål å ruste deltagerne opp til å lede et selskap samt forvalte rettigheter og karrierer i Norge og internasjonalt. Alle deltagere vil bli bedt om å ta med et konkret prosjekt fra din arbeidshverdag inn i programmet, og programinnholdet vil relateres tilbake til praktiske utfordringer i ditt selskap og i dine prosjekter.

Gjennom fagsamlinger i 2021/2022 vil deltakerne tilegne seg relevant kompetanse innenfor alt fra musikkbransjekunnskap til tematikk som forretningsutvikling, strategi, ledelse, konflikthåndtering, forhandling og presentasjonsteknikk.

Programmet har oppstart august 2021 og gjøres i samarbeid med musikkontorene i Norge.