Eurosonic 2022

Starter  —  Slutter

Online, Groeningen, Nederland

ETEP - European Talent Exchange Program

Showcasefestivalen består av paneler, nettverksarrangement og selvfølgelig konserter, og Music Norway vil også i 2022 legge til rette for at våre profesjonelle bransjeaktører og artister er tilstede på denne viktige arenaen.

Eurosonic 2022 blir på grunn av Covid-19 et digitalt arrangement.