Kickstart 22

NB. SISTE FRIST ER PASSERT, OG DET ER IKKE LENGER MULIG Å SØKE KICKSTART-MIDLER.
Kickstart skal stimulere bransjen til å igangsette, gjennomføre og videreutvikle internasjonal aktivitet og samarbeid. Den skal sikre at eksportørene kan vise konkurransekraft og styrke sine muligheter internasjonalt.

Ramme for ordningen

11 millioner

Søknadsfrister 2022, fortløpende ad-hoc + den 01. i hver måned

Målsetting for ordningen er å skape internasjonal etterspørsel, re-etablere nettverk, øke eksportinntektene og sikre sysselsetting. Kickstart 22 skal bidra til at de som har tatt risiko i internasjonale prosjekter og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd til kostnadene med en internasjonal lansering.

Ordningen er midlertidig, og tilskuddet må omsøkes i 2022. Tilskuddet kan benyttes når prosjektet realiseres, og rapporteres innen 2023. Rapportene skal omtale om midlene har bidratt til økt internasjonal etterspørsel og økt salg av musikk produsert i Norge.

Om ordningen:

  • Retningslinjer:

  • Har du spørsmål om ordningen kontakt våre rådgivere: