Nominer kandidater til "Årets internasjonale suksess" 2023

Starter

Norge

Spellemann2023

Nok en gang skal Spellemannprisen i samarbeid med Music Norway dele ut prisen til Årets internasjonale suksess, og vi ønsker dine forslag.

Har du forslag til hvem som bør nomineres til Spellemann 2023 i kategorien Årets Internasjonale Suksess? Prisen er et samarbeid mellom Spellemann og Music Norway for å hedre internasjonale suksesshistorier som bidrar til å øke norsk musikkeksport.

Prisen består av Spellemannharpe, og et stipend på 100.000,- gitt av Kulturdepartementet som vinneren skal gi videre til en person, en organisasjon eller et miljø som har bidratt til å inspirere og stimulere musikkinteressen hos vinneren. Stipendet går under navnet «Det var her det begynte».

Nå kan du være med på å nominere kanditater til prisen for 2023.

Hvilke komponister, artister, komponister, låtskrivere eller produsenter har klart å nå ut til verden i 2023. Kandidaten skal ha bidratt til å synliggjøre Norge i utlandet og dannet grunnlag for økt verdiskapning i 2023. Generell kommersiell, faglig og musikalsk suksess skal vektlegges, herunder musikksalg, radiospillinger, listeplasseringer, konserter og medieomtale i utlandet. Samarbeid med norsk støtteapparat og deling av kunnskap og nettverk kan også vurderes.

Årets Internasjonale Suksess skal løfte frem komponister, artister, låtskrivere og produsenter som har bragt norsk musikk ut over landegrensene, som fremmer norske suksesshistorier i utlandet, og som stimulerer en hel bransje til å satse internasjonalt.

Nominer din kandidat

Nederst på denne siden finner du et skjema for nominasjon av din(e) kandidat(er). Du kan gjerne nominere flere. Fyll ut skjemaet etter beste evne. Tenk gjennom begrunnelsen din for hvorfor nettopp dette er en kandidat til å vinne "Årets internasjonale suksess 2023".